Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 25322-68-3
  • Số EC: 500-038-2
  • Giá trị hydroxyl: 178 – 197
  • Khối lượng phân tử trung bình: 570 – 630
  • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 600 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074861000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 600 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074861000”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 25322-68-3
  • Số EC: 500-038-2
  • Giá trị hydroxyl: 178 – 197
  • Khối lượng phân tử trung bình: 570 – 630
  • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 600 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074861000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 600 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074861000”