Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 – 1.127
 • Giá trị hydroxyl: 267 – 295
 • Khối lượng phân tử trung bình: 380 – 420
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 400 để tổng hợp (Chai nhựa 50 ml) Merck 8074850050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 400 để tổng hợp (Chai nhựa 50 ml) Merck 8074850050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 – 1.127
 • Giá trị hydroxyl: 267 – 295
 • Khối lượng phân tử trung bình: 380 – 420
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 400 để tổng hợp (Chai nhựa 50 ml) Merck 8074850050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 400 để tổng hợp (Chai nhựa 50 ml) Merck 8074850050”