Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Khối lượng mol: 190 – 210 g/mol
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 – 1.126
 • Giá trị hydroxyl: 535 – 590
 • Khối lượng phân tử trung bình: 190 – 210
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 200 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074831000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 200 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074831000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Khối lượng mol: 190 – 210 g/mol
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 1.124 – 1.126
 • Giá trị hydroxyl: 535 – 590
 • Khối lượng phân tử trung bình: 190 – 210
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 200 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074831000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 200 để tổng hợp (Chai nhựa 1 l) Merck 8074831000”