Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 43 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 49 °C
 • Giá trị hydroxyl: 70 – 80
 • Khối lượng phân tử trung bình: 1400 – 1600
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 1500 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074891000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 1500 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074891000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 25322-68-3
 • Số EC: 500-038-2
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 43 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 49 °C
 • Giá trị hydroxyl: 70 – 80
 • Khối lượng phân tử trung bình: 1400 – 1600
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Polyethylene glycol 1500 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074891000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Polyethylene glycol 1500 để tổng hợp (Chai nhựa 1 kg) Merck 8074891000”