Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 85-44-9
 • Số chỉ số EC: 607-009-00-4
 • Số EC: 201-607-5
 • Công thức Hill: C₈H₄O₃
 • Khối lượng mol: 148,12 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 129 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 133 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất PMerck 8005920100hthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 100 g) Merck 8005920100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 100 g) Merck 8005920100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 85-44-9
 • Số chỉ số EC: 607-009-00-4
 • Số EC: 201-607-5
 • Công thức Hill: C₈H₄O₃
 • Khối lượng mol: 148,12 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 129 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 133 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất PMerck 8005920100hthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 100 g) Merck 8005920100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 100 g) Merck 8005920100”