Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 85-44-9
 • Số chỉ số EC: 607-009-00-4
 • Số EC: 201-607-5
 • Công thức Hill: C₈H₄O₃
 • Khối lượng mol: 148,12 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 129 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 133 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8005921000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8005921000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 85-44-9
 • Số chỉ số EC: 607-009-00-4
 • Số EC: 201-607-5
 • Công thức Hill: C₈H₄O₃
 • Khối lượng mol: 148,12 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,0 %(m)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 129 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 133 °C
 • Danh tính (IR): phù hợp

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8005921000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phthalic anhydride để tổng hợp (C₈H₄O₃, Chai nhựa 1 kg) Merck 8005921000”