Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 92-84-2
 • Số EC: 202-196-5
 • Công thức Hill: C₁₂H₉NS
 • Khối lượng mol: 199,28 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 183 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 187 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenothiazine để tổng hợp (C₁₂H₉NS; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8209750100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenothiazine để tổng hợp (C₁₂H₉NS; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8209750100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 92-84-2
 • Số EC: 202-196-5
 • Công thức Hill: C₁₂H₉NS
 • Khối lượng mol: 199,28 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 183 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 187 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenothiazine để tổng hợp (C₁₂H₉NS; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8209750100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenothiazine để tổng hợp (C₁₂H₉NS; Chai thủy tinh 100 g) Merck 8209750100”