Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 143-74-8
 • Số EC: 205-609-7
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₄O₅S
 • Khối lượng mol: 354,38 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp thứ nhất: pH 1,2 – pH 3,0 cam nâu – vàng
 • Khoảng chuyển tiếp thứ 2: pH 6.5 – pH 8.0 vàng nâu – tím đỏ
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 1,2): 503 – 506 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 3,0): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ tối đa λ 3 max. (đệm pH 6,5): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ tối đa λ 4 max. (đệm pH 8,0): 557 – 560 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; đệm pH 1,2; vôi trên các chất khô): 900 – 1150
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λ 2 max.; 0,005 g/l; đệm pH 3,0; canxi trên các chất khô): 550 – 650
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 3; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 6,5; canxi trên chất khô): 550 – 650
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 4; 0,005 g/l; đệm pH 8,0; vôi trên các chất khô): 1000 – 1250
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 1
 • Khoảng chuyển màu (theo ACS): pH 5,8 – pH 8,2 vàng – đỏ

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenol red (C₁₉H₁₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1072410005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenol red (C₁₉H₁₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1072410005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 143-74-8
 • Số EC: 205-609-7
 • Công thức Hill: C₁₉H₁₄O₅S
 • Khối lượng mol: 354,38 g/mol
 • Nhận dạng (UV/VIS-Spectrum): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ trong của dung dịch (1 g/l; ethanol): vượt qua bài kiểm tra
 • Khoảng chuyển tiếp thứ nhất: pH 1,2 – pH 3,0 cam nâu – vàng
 • Khoảng chuyển tiếp thứ 2: pH 6.5 – pH 8.0 vàng nâu – tím đỏ
 • Hấp thụ tối đa λ 1 max. (đệm pH 1,2): 503 – 506 nm
 • Hấp thụ cực đại λ 2 max. (đệm pH 3,0): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ tối đa λ 3 max. (đệm pH 6,5): 430 – 435 nm
 • Hấp thụ tối đa λ 4 max. (đệm pH 8,0): 557 – 560 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 1; 0,005 g/l; đệm pH 1,2; vôi trên các chất khô): 900 – 1150
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λ 2 max.; 0,005 g/l; đệm pH 3,0; canxi trên các chất khô): 550 – 650
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 3; 0,005 g/l; dung dịch đệm pH 6,5; canxi trên chất khô): 550 – 650
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (tối đa λ 4; 0,005 g/l; đệm pH 8,0; vôi trên các chất khô): 1000 – 1250
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C): ≤ 1
 • Khoảng chuyển màu (theo ACS): pH 5,8 – pH 8,2 vàng – đỏ

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Phenol red (C₁₉H₁₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1072410005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Phenol red (C₁₉H₁₄O₅S, chai thủy tinh 5g) Merck 1072410005”