Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • kiểm soát chức năng phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 175 – 225 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 450 – 550 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 720 – 880 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Peroxide Test reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1167310001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Peroxide Test reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1167310001”

Thông số kỹ thuật
  • kiểm soát chức năng phù hợp
  • xét nghiệm
  • tiêu chuẩn 1: 175 – 225 mg/l
  • tiêu chuẩn 2: 450 – 550 mg/l
  • tiêu chuẩn 3: 720 – 880 mg/l

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Peroxide Test reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1167310001

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Peroxide Test reflectometric with test strips 100 – 1000 mg/l H₂O₂ Reflectoquant® (Hộp đựng 50 cái) Merck 1167310001”