Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 115-77-5
 • Số EC: 204-104-9
 • Công thức Hill: C₅H₁₂O₄
 • Công thức hóa học: C(CH₂OH)₄
 • Khối lượng mol: 136,15 g/mol
 • Xét nghiệm (NMR): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Pentaerythritol để tổng hợp (C₅H₁₂O₄; Chai nhựa 1kg) Merck 8073311000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Pentaerythritol để tổng hợp (C₅H₁₂O₄; Chai nhựa 1kg) Merck 8073311000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 115-77-5
 • Số EC: 204-104-9
 • Công thức Hill: C₅H₁₂O₄
 • Công thức hóa học: C(CH₂OH)₄
 • Khối lượng mol: 136,15 g/mol
 • Xét nghiệm (NMR): ≥ 98,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Pentaerythritol để tổng hợp (C₅H₁₂O₄; Chai nhựa 1kg) Merck 8073311000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Pentaerythritol để tổng hợp (C₅H₁₂O₄; Chai nhựa 1kg) Merck 8073311000”