Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 569-61-9
  • Số EC: 209-321-2
  • Hill Công thức: C₁₉H₁₈ClN₃
  • Khối lượng mol: 323,83 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) (C₁₉H₁₈ClN₃, 25g) Merck 1075090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) (C₁₉H₁₈ClN₃, 25g) Merck 1075090025”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 569-61-9
  • Số EC: 209-321-2
  • Hill Công thức: C₁₉H₁₈ClN₃
  • Khối lượng mol: 323,83 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) (C₁₉H₁₈ClN₃, 25g) Merck 1075090025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Pararosaniline (chloride) (C.I. 42500) (C₁₉H₁₈ClN₃, 25g) Merck 1075090025”