Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 3849-21-6
 • Số EC: 223-351-3
 • Công thức Hill: C₅H₆N₂O₃
 • Khối lượng mol: 142,12 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Sự xuất hiện của chất (trực quan): bột tinh thể
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tan (12,5 mmol trong 25 ml DMF): tan rõ

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Oxyma Pure(C₅H₆N₂O₃, chai thủy tinh 25g) Merck 8510860025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Oxyma Pure(C₅H₆N₂O₃, chai thủy tinh 25g) Merck 8510860025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 3849-21-6
 • Số EC: 223-351-3
 • Công thức Hill: C₅H₆N₂O₃
 • Khối lượng mol: 142,12 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Sự xuất hiện của chất (trực quan): bột tinh thể
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Độ tan (12,5 mmol trong 25 ml DMF): tan rõ

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Oxyma Pure(C₅H₆N₂O₃, chai thủy tinh 25g) Merck 8510860025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Oxyma Pure(C₅H₆N₂O₃, chai thủy tinh 25g) Merck 8510860025”