Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 84-15-1
 • Số EC: 201-517-6
 • Công thức đồi: C₁₈H₁₄
 • Công thức hóa học: 2-(C₆H₅)C₆H₄C₆H₅
 • Khối lượng mol: 230,3 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất o-Terphenyl để tổng hợp (C₁₈H₁₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8210770025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất o-Terphenyl để tổng hợp (C₁₈H₁₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8210770025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 84-15-1
 • Số EC: 201-517-6
 • Công thức đồi: C₁₈H₁₄
 • Công thức hóa học: 2-(C₆H₅)C₆H₄C₆H₅
 • Khối lượng mol: 230,3 g/mol
 • Xét nghiệm (HPLC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 54 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 57 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất o-Terphenyl để tổng hợp (C₁₈H₁₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8210770025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất o-Terphenyl để tổng hợp (C₁₈H₁₄; Chai nhựa 25 g) Merck 8210770025”