Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 80-70-6
 • Số EC: 201-302-7
 • Công thức Hill: C₅H₁₃N₃
 • Công thức hóa học: [(CH₃)₂N]₂C=NH
 • Khối lượng mol: 115,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,915 – 0,917
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethylguanidine để tổng hợp (C₅H₁₃N₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8218970100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethylguanidine để tổng hợp (C₅H₁₃N₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8218970100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 80-70-6
 • Số EC: 201-302-7
 • Công thức Hill: C₅H₁₃N₃
 • Công thức hóa học: [(CH₃)₂N]₂C=NH
 • Khối lượng mol: 115,17 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C): 0,915 – 0,917
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethylguanidine để tổng hợp (C₅H₁₃N₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8218970100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethylguanidine để tổng hợp (C₅H₁₃N₃; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8218970100”