Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 110-18-9
  • Số EC: 203-744-6
  • Công thức Hill: C₆H₁₆N₂
  • Công thức hóa học: (CH₃)₂NCH₂CH₂N(CH₃)₂
  • Khối lượng mol: 116,21 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis (C₆H₁₆N₂, Chai thủy tinh 100ml) Merck 1107320100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis (C₆H₁₆N₂, Chai thủy tinh 100ml) Merck 1107320100”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 110-18-9
  • Số EC: 203-744-6
  • Công thức Hill: C₆H₁₆N₂
  • Công thức hóa học: (CH₃)₂NCH₂CH₂N(CH₃)₂
  • Khối lượng mol: 116,21 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis (C₆H₁₆N₂, Chai thủy tinh 100ml) Merck 1107320100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N,N’,N’-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis (C₆H₁₆N₂, Chai thủy tinh 100ml) Merck 1107320100”