Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 68-12-2
 • Số chỉ số EC: 616-001-00-X
 • Số EC: 200-679-5
 • Hill Công thức: C₃H₇NO
 • Công thức hóa học: HCON(CH₃)₂
 • Khối lượng mol: 73,09 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,948 – 0,949
 • Độ axit: ≤ 0,0005 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Kim loại nặng: ≤ 0,0002 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N-Dimethylformamide EMPARTA (C₃H₇NO, Chai nhựa 1l) Merck 1030341011

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N-Dimethylformamide EMPARTA (C₃H₇NO, Chai nhựa 1l) Merck 1030341011”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 68-12-2
 • Số chỉ số EC: 616-001-00-X
 • Số EC: 200-679-5
 • Hill Công thức: C₃H₇NO
 • Công thức hóa học: HCON(CH₃)₂
 • Khối lượng mol: 73,09 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,5 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,948 – 0,949
 • Độ axit: ≤ 0,0005 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Kim loại nặng: ≤ 0,0002 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,1 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N,N-Dimethylformamide EMPARTA (C₃H₇NO, Chai nhựa 1l) Merck 1030341011

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N,N-Dimethylformamide EMPARTA (C₃H₇NO, Chai nhựa 1l) Merck 1030341011”