Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 101357-32-8
 • Số EC: 309-930-4
 • Danh tính
 • natri: vượt qua bài kiểm tra
 • UV/VIS-Spectrum: vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λ max (ethanol 50 %): 570 – 580 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; ethanol 50 %): 200 – 300
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C) ≤ 15 %
 • Tính phù hợp với kính hiển vi: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Nigrosine (C.I. 50420) tan trong nước dùng để soi kính hiển vi Certistain® (Chai nhựa 25g) Merck 1159240025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Nigrosine (C.I. 50420) tan trong nước dùng để soi kính hiển vi Certistain® (Chai nhựa 25g) Merck 1159240025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 101357-32-8
 • Số EC: 309-930-4
 • Danh tính
 • natri: vượt qua bài kiểm tra
 • UV/VIS-Spectrum: vượt qua bài kiểm tra
 • Độ hấp thụ cực đại λ max (ethanol 50 %): 570 – 580 nm
 • Thông số kỹ thuật Độ hấp thụ A 1%/1cm (λmax; 0,025 g/l; ethanol 50 %): 200 – 300
 • TLC-Test: vượt qua bài kiểm tra
 • Tổn thất khi sấy khô (110 °C) ≤ 15 %
 • Tính phù hợp với kính hiển vi: vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Nigrosine (C.I. 50420) tan trong nước dùng để soi kính hiển vi Certistain® (Chai nhựa 25g) Merck 1159240025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Nigrosine (C.I. 50420) tan trong nước dùng để soi kính hiển vi Certistain® (Chai nhựa 25g) Merck 1159240025”