Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 103-32-2
 • Số EC: 203-100-4
 • Công thức Hill: C₁₃H₁₃N
 • Công thức hóa học: C₆H₅NHCH₂C₆H₅
 • Khối lượng mol: 183,25 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): không màu đến nâu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 33 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 38 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N-Phenylbenzylamine để tổng hợp (C₁₃H₁₃N; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8209820250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N-Phenylbenzylamine để tổng hợp (C₁₃H₁₃N; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8209820250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 103-32-2
 • Số EC: 203-100-4
 • Công thức Hill: C₁₃H₁₃N
 • Công thức hóa học: C₆H₅NHCH₂C₆H₅
 • Khối lượng mol: 183,25 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): không màu đến nâu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 97,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 33 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 38 °C
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N-Phenylbenzylamine để tổng hợp (C₁₃H₁₃N; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8209820250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N-Phenylbenzylamine để tổng hợp (C₁₃H₁₃N; Chai thủy tinh 250 g) Merck 8209820250”