Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-66-0
 • Số chỉ số EC: 601-006-00-1
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Công thức hóa học: C5H12
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,625 – 0,627

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane Emplura (C₅H₁₂; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane Emplura (C₅H₁₂; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209571000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-66-0
 • Số chỉ số EC: 601-006-00-1
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Công thức hóa học: C5H12
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,625 – 0,627

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane Emplura (C₅H₁₂; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209571000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane Emplura (C₅H₁₂; Chai thủy tinh 1l) Merck 8209571000”