Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-66-0
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Vật chất bị đổi màu bởi H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
 • Hợp chất lưu huỳnh (dưới dạng S): ≤ 0,005 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane (C₅H₁₂, chai thủy tinh 4l) Merck 1071774000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane (C₅H₁₂, chai thủy tinh 4l) Merck 1071774000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-66-0
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Vật chất bị đổi màu bởi H₂SO₄: ≤ 10 Hazen
 • Hợp chất lưu huỳnh (dưới dạng S): ≤ 0,005 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,001 %
 • Nước: ≤ 0,01 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,00005 %
 • B (Boron): ≤ 0,000002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,00001 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,00005 %
 • Cd (Cadimi): ≤ 0,000005 %
 • Co (Coban): ≤ 0,000002 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,000002 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,000002 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,00001 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,00001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,000002 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,000002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,00001 %
 • Sn (Thiếc): ≤ 0,00001 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,00001 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane (C₅H₁₂, chai thủy tinh 4l) Merck 1071774000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane (C₅H₁₂, chai thủy tinh 4l) Merck 1071774000”