Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 109-66-0
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 95,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (dưới dạng CH₃COOH): ≤ 0,001 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,626 – 0,628
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane about 95% (C₅H₁₂, chai thủy tinh 1l) Merck 1071761000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane about 95% (C₅H₁₂, chai thủy tinh 1l) Merck 1071761000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 109-66-0
 • Số EC: 203-692-4
 • Công thức Hill: C₅H₁₂
 • Khối lượng mol: 72,15 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 95,0 %
 • Danh tính (IR): phù hợp
 • Axit tự do (dưới dạng CH₃COOH): ≤ 0,001 %
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,626 – 0,628
 • Các chất dễ cacbon hóa: tuân thủ
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,005 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Pentane about 95% (C₅H₁₂, chai thủy tinh 1l) Merck 1071761000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Pentane about 95% (C₅H₁₂, chai thủy tinh 1l) Merck 1071761000”