Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 544-76-3
 • Số EC: 208-878-9
 • Công thức Hill: C₁₆H₃₄
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₄CH₃
 • Khối lượng mol: 226,45 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,773 – 0,774
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Hexadecane để tổng hợp (C₁₆H₃₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206330005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Hexadecane để tổng hợp (C₁₆H₃₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206330005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 544-76-3
 • Số EC: 208-878-9
 • Công thức Hill: C₁₆H₃₄
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₄CH₃
 • Khối lượng mol: 226,45 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,773 – 0,774
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Hexadecane để tổng hợp (C₁₆H₃₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206330005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Hexadecane để tổng hợp (C₁₆H₃₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206330005”