Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 112-95-8
 • Số EC: 204-018-1
 • Công thức Hill: C₂₀H₄₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₈CH₃
 • Khối lượng mol: 282,56 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 36 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 39 °C
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Eicosane để tổng hợp (C₂₀H₄₂; Chai thủy tinh 50 g) Merck 8205470050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Eicosane để tổng hợp (C₂₀H₄₂; Chai thủy tinh 50 g) Merck 8205470050”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 112-95-8
 • Số EC: 204-018-1
 • Công thức Hill: C₂₀H₄₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₈CH₃
 • Khối lượng mol: 282,56 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 36 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 39 °C
 • Danh tính (GC): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Eicosane để tổng hợp (C₂₀H₄₂; Chai thủy tinh 50 g) Merck 8205470050

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Eicosane để tổng hợp (C₂₀H₄₂; Chai thủy tinh 50 g) Merck 8205470050”