Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 104-74-5
 • Số EC: 203-232-2
 • Hill Công thức: C₁₇H₃₀ClN
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₁C₅H₅NCl
 • Khối lượng mol: 283,88 g/mol
 • Xét nghiệm (argentometric): ≥ 93,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Nước (K. F.): 3,0 – 7,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N-Dodecylpyridinium chloride để tổng hợp (C₁₇H₃₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8205460005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N-Dodecylpyridinium chloride để tổng hợp (C₁₇H₃₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8205460005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 104-74-5
 • Số EC: 203-232-2
 • Hill Công thức: C₁₇H₃₀ClN
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₁₁C₅H₅NCl
 • Khối lượng mol: 283,88 g/mol
 • Xét nghiệm (argentometric): ≥ 93,0 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Nước (K. F.): 3,0 – 7,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất N-Dodecylpyridinium chloride để tổng hợp (C₁₇H₃₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8205460005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất N-Dodecylpyridinium chloride để tổng hợp (C₁₇H₃₀ClN; Chai thủy tinh 5 g) Merck 8205460005”