Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 111-34-2
 • Số EC: 203-860-7
 • Hill Công thức: C₆H₁₂O
 • Khối lượng mol: 100,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,778 – 0,782
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,005 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) để tổng hợp (C₆H₁₂O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018470100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) để tổng hợp (C₆H₁₂O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018470100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 111-34-2
 • Số EC: 203-860-7
 • Hill Công thức: C₆H₁₂O
 • Khối lượng mol: 100,16 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,778 – 0,782
 • Peroxit (dưới dạng H₂O₂): ≤ 0,005 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) để tổng hợp (C₆H₁₂O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018470100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất n-Butyl vinyl ether (stabilised with 100 ppm KOH) để tổng hợp (C₆H₁₂O, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8018470100”