Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 254753-54-3
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: C₁₄H₁₆N₂O₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Monastrol (C₁₄H₁₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) Merck 475879-5MG US1475879-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Monastrol (C₁₄H₁₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) Merck 475879-5MG US1475879-5MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 254753-54-3
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Công thức Hill: C₁₄H₁₆N₂O₃S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Monastrol (C₁₄H₁₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) Merck 475879-5MG US1475879-5MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Monastrol (C₁₄H₁₆N₂O₃S, ống nhựa 5 mg) Merck 475879-5MG US1475879-5MG”