Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 110448-33-4
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ML-7, Hydrochloride (C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl, ống nhựa 1 mg) Merck 475880-1MG US1475880-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ML-7, Hydrochloride (C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl, ống nhựa 1 mg) Merck 475880-1MG US1475880-1MG”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 110448-33-4
  • Cạnh tranh ATP: Y
  • Dạng: Chất rắn màu trắng
  • Hill Công thức: C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất ML-7, Hydrochloride (C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl, ống nhựa 1 mg) Merck 475880-1MG US1475880-1MG

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất ML-7, Hydrochloride (C₁₅H₁₇IN₂O₂S · HCl, ống nhựa 1 mg) Merck 475880-1MG US1475880-1MG”