Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 80-62-6
 • Số chỉ số EC: 607-035-00-6
 • Số EC: 201-297-1
 • Công thức Hill: C₅H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
 • Khối lượng mol: 100,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,942 – 0,944
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8005901000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8005901000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 80-62-6
 • Số chỉ số EC: 607-035-00-6
 • Số EC: 201-297-1
 • Công thức Hill: C₅H₈O₂
 • Công thức hóa học: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
 • Khối lượng mol: 100,12 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,942 – 0,944
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8005901000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl methacrylate (stabilised) để tổng hợp (C₅H₈O₂, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8005901000”