Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 106-70-7
 • Số EC: 203-425-1
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₄COOCH₃
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,884 – 0,885
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206380005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206380005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 106-70-7
 • Số EC: 203-425-1
 • Công thức Hill: C₇H₁₄O₂
 • Công thức hóa học: CH₃(CH₂)₄COOCH₃
 • Khối lượng mol: 130,19 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,884 – 0,885
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206380005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methyl hexanoate để tổng hợp (C₇H₁₄O₂; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8206380005”