Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 79-41-4
 • Số chỉ số EC: 607-088-00-5
 • Số EC: 201-204-4
 • Công thức Hill: C₄H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₂C(CH₃)COOH
 • Khối lượng mol: 86,09 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,013 – 1,015
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₄H₆O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005780100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₄H₆O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005780100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 79-41-4
 • Số chỉ số EC: 607-088-00-5
 • Số EC: 201-204-4
 • Công thức Hill: C₄H₆O₂
 • Công thức hóa học: CH₂C(CH₃)COOH
 • Khối lượng mol: 86,09 g/mol
 • Màu theo dung dịch tham chiếu màu Ph.Eur.: chất lỏng không màu
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 1,013 – 1,015
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₄H₆O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005780100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Methacrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) để tổng hợp (C₄H₆O₂, Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8005780100”