Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 102-52-3
  • Số EC: 203-037-2
  • Công thức Hill: C₇H₁₆O₄
  • Công thức hóa học: (CH₃O)₂CHCH₂CH(OCH₃)₂
  • Khối lượng mol: 164,2 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Malondialdehyde bis(dimethyl acetal) để tổng hợp (C₇H₁₆O₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207560005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Malondialdehyde bis(dimethyl acetal) để tổng hợp (C₇H₁₆O₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207560005”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 102-52-3
  • Số EC: 203-037-2
  • Công thức Hill: C₇H₁₆O₄
  • Công thức hóa học: (CH₃O)₂CHCH₂CH(OCH₃)₂
  • Khối lượng mol: 164,2 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Malondialdehyde bis(dimethyl acetal) để tổng hợp (C₇H₁₆O₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207560005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Malondialdehyde bis(dimethyl acetal) để tổng hợp (C₇H₁₆O₄; Chai thủy tinh 5 ml) Merck 8207560005”