Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 108-31-6
 • Số chỉ số EC: 607-096-00-9
 • Số EC: 203-571-6
 • Hill Công thức: C₄H₂O₃
 • Khối lượng mol: 98,06 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,5 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 51 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 54 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Maleic anhydride để tổng hợp (C₄H₂O₃, Chai nhựa 100g) Merck 8004080100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Maleic anhydride để tổng hợp (C₄H₂O₃, Chai nhựa 100g) Merck 8004080100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 108-31-6
 • Số chỉ số EC: 607-096-00-9
 • Số EC: 203-571-6
 • Hill Công thức: C₄H₂O₃
 • Khối lượng mol: 98,06 g/mol
 • Xét nghiệm (phương pháp morpholine): ≥ 98,5 %
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị thấp hơn): ≥ 51 °C
 • Phạm vi nóng chảy (giá trị trên): ≤ 54 °C

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Maleic anhydride để tổng hợp (C₄H₂O₃, Chai nhựa 100g) Merck 8004080100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Maleic anhydride để tổng hợp (C₄H₂O₃, Chai nhựa 100g) Merck 8004080100”