Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7791-18-6
 • Số EC: 232-094-6
 • Công thức Hill: Cl₂Mg*6H₂O
 • Khối lượng mol: 203,31 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng: phù hợp
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 5,0 – 6,5
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Bromua (Br): ≤ 0,05 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 5 ppm
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0002 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 5 ppm
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,0002 %
 • As (Asen): ≤ 0,0002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,003 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 5 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 5 phần triệu
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,005 %
 • Nước: 51,0 – 55,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Magnesium chloride hexahydrate p.a. ems (MgCl₂ * 6 H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1058330250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Magnesium chloride hexahydrate p.a. ems (MgCl₂ * 6 H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1058330250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7791-18-6
 • Số EC: 232-094-6
 • Công thức Hill: Cl₂Mg*6H₂O
 • Khối lượng mol: 203,31 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng: phù hợp
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,005 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 5,0 – 6,5
 • Độ axit hoặc độ kiềm: vượt qua bài kiểm tra
 • Bromua (Br): ≤ 0,05 %
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 5 ppm
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,002 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,0002 %
 • Kim loại nặng (ACS): ≤ 5 ppm
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,0005 %
 • Al (Nhôm): ≤ 0,0002 %
 • As (Asen): ≤ 0,0002 %
 • Ba (Bari): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,003 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,0005 %
 • Fe (Sắt): ≤ 5 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 0,001 %
 • Mn (Mangan): ≤ 5 phần triệu
 • Na (Natri): ≤ 0,001 %
 • NH₄ (Amoni): ≤ 0,002 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Sr (Stronti): ≤ 0,005 %
 • Nước: 51,0 – 55,0 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Magnesium chloride hexahydrate p.a. ems (MgCl₂ * 6 H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1058330250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Magnesium chloride hexahydrate p.a. ems (MgCl₂ * 6 H₂O, Chai nhựa 250 g) Merck 1058330250”