Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Ngoại hình (màu sắc): tím
 • Giá trị pH (25 °C): 7,1 – 7,5
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Proteus mirabilis ATCC 14273): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Proteus mirabilis ATCC 14273): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): trung bình đến rất tốt
 • Tăng trưởng ở 42-44°C (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng ở 42-44 °C (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): không có
 • Màu chuyển sang màu vàng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
 • Đổi màu sang màu vàng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Proteus mirabilis ATCC 14273): –
 • Chuyển sang màu vàng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): –
 • Khí (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Khí (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
 • Khí (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
 • Khí (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
 • Khí (Proteus mirabilis ATCC 14273): –
 • Khí (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): –

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Macconkey broth cho vi sinh (Chai nhựa 500 g) Merck 1053960500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Macconkey broth cho vi sinh (Chai nhựa 500 g) Merck 1053960500”

Thông số kỹ thuật
 • Ngoại hình (độ trong): rõ ràng
 • Ngoại hình (màu sắc): tím
 • Giá trị pH (25 °C): 7,1 – 7,5
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Proteus mirabilis ATCC 14273): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chứng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): 10 – 100
 • Cấy trên môi trường đối chiếu (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 100
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Proteus mirabilis ATCC 14273): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): trung bình đến rất tốt
 • Tăng trưởng ở 42-44°C (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): tốt đến rất tốt
 • Tăng trưởng ở 42-44 °C (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): không có
 • Màu chuyển sang màu vàng (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
 • Đổi màu sang màu vàng (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
 • Chuyển sang màu vàng (Proteus mirabilis ATCC 14273): –
 • Chuyển sang màu vàng (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): –
 • Khí (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
 • Khí (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): +
 • Khí (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)): +
 • Khí (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)): +
 • Khí (Proteus mirabilis ATCC 14273): –
 • Khí (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): –

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Macconkey broth cho vi sinh (Chai nhựa 500 g) Merck 1053960500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Macconkey broth cho vi sinh (Chai nhựa 500 g) Merck 1053960500”