Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 60-33-3
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất lỏng không màu
  • Công thức Hill: C₁₈H₃₂O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Linoleic Acid (C₁₈H₃₂O₂, ống nhựa 5 gm) Merck 436305-5GM US1436305-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Linoleic Acid (C₁₈H₃₂O₂, ống nhựa 5 gm) Merck 436305-5GM US1436305-5GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 60-33-3
  • ATP cạnh tranh: N
  • Dạng: Chất lỏng không màu
  • Công thức Hill: C₁₈H₃₂O₂

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Linoleic Acid (C₁₈H₃₂O₂, ống nhựa 5 gm) Merck 436305-5GM US1436305-5GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Linoleic Acid (C₁₈H₃₂O₂, ống nhựa 5 gm) Merck 436305-5GM US1436305-5GM”