Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Kiểm tra ứng dụng: vượt qua bài kiểm tra
 • Áp suất: ≤ 35 thanh
 • Đĩa lý thuyết (N/m) (Toluene): ≥ 60000
 • kiểm tra độ ổn định (hiệu suất) vượt qua bài kiểm tra
 • hệ số phân tách (Acetophenone/Phenol, kiểm tra độ chọn lọc): 2,05 – 2,25
 • hệ số phân tách (Acetophenone/Axit Cinnamic, kiểm tra độ chọn lọc): 1,24 – 1,37
 • hệ số dung tích (Toluene): 13.0 – 18.0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161770010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161770010”

Thông số kỹ thuật
 • Kiểm tra ứng dụng: vượt qua bài kiểm tra
 • Áp suất: ≤ 35 thanh
 • Đĩa lý thuyết (N/m) (Toluene): ≥ 60000
 • kiểm tra độ ổn định (hiệu suất) vượt qua bài kiểm tra
 • hệ số phân tách (Acetophenone/Phenol, kiểm tra độ chọn lọc): 2,05 – 2,25
 • hệ số phân tách (Acetophenone/Axit Cinnamic, kiểm tra độ chọn lọc): 1,24 – 1,37
 • hệ số dung tích (Toluene): 13.0 – 18.0

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161770010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) (Chai thủy tinh 10g) Merck 1161770010”