Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10277-43-7
 • Số EC: 233-238-0
 • Công thức Hill: LaN₃O₉ * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 433,02 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): ≥ 96,0 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Ce (Xeri): ≤ 0,03 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Lanthanum nitrate hexahydrate để phân tích (La(NO₃)₃ * 6 H₂O, Chai nhựa 100 g) Merck 1053260100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Lanthanum nitrate hexahydrate để phân tích (La(NO₃)₃ * 6 H₂O, Chai nhựa 100 g) Merck 1053260100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10277-43-7
 • Số EC: 233-238-0
 • Công thức Hill: LaN₃O₉ * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 433,02 g/mol
 • Xét nghiệm (phức hợp): ≥ 96,0 %
 • Clorua (Cl): ≤ 0,005 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,005 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,001 %
 • Ce (Xeri): ≤ 0,03 %
 • Fe (Sắt): ≤ 0,002 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Lanthanum nitrate hexahydrate để phân tích (La(NO₃)₃ * 6 H₂O, Chai nhựa 100 g) Merck 1053260100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Lanthanum nitrate hexahydrate để phân tích (La(NO₃)₃ * 6 H₂O, Chai nhựa 100 g) Merck 1053260100”