Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • TRƯỜNG HỢP #. : 73-22-3
 • Số EC: 200-795-6
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₂N₂O₂
 • Khối lượng mol: 204,23 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric, tính theo chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Danh tính (vòng quay cụ thể): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D, 10 g/l, nước, vôi trên chất khô): -30,0 đến -33,0
 • Xuất hiện: bột trắng đến gần như trắng, tinh thể hoặc vô định hình
 • Xuất hiện dung dịch (10 g/l, Axit clohydric 1 mol/l): trong suốt và không màu
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 300 ppm
 • Fe (Sắt): ≤ 20 phần triệu
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Tryptophan cho hóa sinh (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai nhựa 10g) Merck 1083740010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Tryptophan cho hóa sinh (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai nhựa 10g) Merck 1083740010”

Thông số kỹ thuật
 • TRƯỜNG HỢP #. : 73-22-3
 • Số EC: 200-795-6
 • Công thức đồi: C₁₁H₁₂N₂O₂
 • Khối lượng mol: 204,23 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric, tính theo chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Danh tính (vòng quay cụ thể): vượt qua bài kiểm tra
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D, 10 g/l, nước, vôi trên chất khô): -30,0 đến -33,0
 • Xuất hiện: bột trắng đến gần như trắng, tinh thể hoặc vô định hình
 • Xuất hiện dung dịch (10 g/l, Axit clohydric 1 mol/l): trong suốt và không màu
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 300 ppm
 • Fe (Sắt): ≤ 20 phần triệu
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Tryptophan cho hóa sinh (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai nhựa 10g) Merck 1083740010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Tryptophan cho hóa sinh (C₁₁H₁₂N₂O₂, chai nhựa 10g) Merck 1083740010”