Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 28990-85-4
 • Số chỉ số EC: 604-002-00-8
 • Số EC: 249-360-2
 • Hill Công thức: CH₆Cl₅NO₃
 • Khối lượng mol: 377,4 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2% trong DMF): 19,0 – 22,0 °
 • DCU (DC (0003)): 2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester (C₁₁H₆Cl₅NO₃, Chai thủy tinh 5g) Merck 8541930005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester (C₁₁H₆Cl₅NO₃, Chai thủy tinh 5g) Merck 8541930005”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 28990-85-4
 • Số chỉ số EC: 604-002-00-8
 • Số EC: 249-360-2
 • Hill Công thức: CH₆Cl₅NO₃
 • Khối lượng mol: 377,4 g/mol
 • Màu sắc (trực quan): trắng đến hơi vàng đến màu be
 • Bề ngoài của chất (trực quan): bột
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra
 • Xoay quang học α 25/D (c=2% trong DMF): 19,0 – 22,0 °
 • DCU (DC (0003)): 2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester (C₁₁H₆Cl₅NO₃, Chai thủy tinh 5g) Merck 8541930005

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Pyroglutamic acid pentachlorophenyl ester (C₁₁H₆Cl₅NO₃, Chai thủy tinh 5g) Merck 8541930005”