Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 147-85-3
 • Số EC: 205-702-2
 • Hill Công thức: C₅H₉NO₂
 • Khối lượng mol: 115,13 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric, tính theo chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện: trắng hoặc gần như trắng, bột tinh thể hoặc tinh thể không màu
 • Dạng dung dịch (50 g/l; nước): trong và không màu
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D, 40 g/l, nước, vôi trên chất khô):  -84,0 đến -86,0
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 300 ppm
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy khô (105 °C): ≤ 0,4 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Proline cho hóa sinh (C₅H₉NO₂, chai thủy tinh 10g) Merck 1074340010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Proline cho hóa sinh (C₅H₉NO₂, chai thủy tinh 10g) Merck 1074340010”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 147-85-3
 • Số EC: 205-702-2
 • Hill Công thức: C₅H₉NO₂
 • Khối lượng mol: 115,13 g/mol
 • Xét nghiệm (chuẩn độ axit perchloric, tính theo chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện: trắng hoặc gần như trắng, bột tinh thể hoặc tinh thể không màu
 • Dạng dung dịch (50 g/l; nước): trong và không màu
 • Thông số kỹ thuật quay (α 20/D, 40 g/l, nước, vôi trên chất khô):  -84,0 đến -86,0
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 300 ppm
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy khô (105 °C): ≤ 0,4 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Proline cho hóa sinh (C₅H₉NO₂, chai thủy tinh 10g) Merck 1074340010

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Proline cho hóa sinh (C₅H₉NO₂, chai thủy tinh 10g) Merck 1074340010”