Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 71-00-1
 • Số EC: 200-745-3
 • Công thức Hill: C₆H₉N₃O₂
 • Khối lượng mol: 155,16 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit, tính trên chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện: trắng đến gần như trắng, bột tinh thể mịn hoặc tinh thể không màu
 • Dạng dung dịch (50 g/l; nước): trong và không màu
 • Thông số kỹ thuật vòng quay (α 20/D, 110 g/l, axit clohydric 120 g/l, canxi trên chất khô): +11,4 đến +12,4
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 200 ppm
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 10 ppm
 • As (Thạch tín): ≤ 5 ppm
 • Ca (Canxi): ≤ 10 ppm
 • Co (Coban): ≤ 5 phần triệu
 • Fe (Sắt): ≤ 5 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 5 phần triệu
 • Mg (Magiê): ≤ 5 phần triệu
 • Na (Natri): ≤ 100 phần triệu
 • Zn (Kẽm): ≤ 5 phần triệu
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Histidine cho hóa sinh (C₆H₉N₃O₂, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043510025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Histidine cho hóa sinh (C₆H₉N₃O₂, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043510025”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 71-00-1
 • Số EC: 200-745-3
 • Công thức Hill: C₆H₉N₃O₂
 • Khối lượng mol: 155,16 g/mol
 • Xét nghiệm (đo axit, tính trên chất khô): 99,0 – 101,0 %
 • Nhận dạng (Phổ hồng ngoại): vượt qua bài kiểm tra
 • Xuất hiện: trắng đến gần như trắng, bột tinh thể mịn hoặc tinh thể không màu
 • Dạng dung dịch (50 g/l; nước): trong và không màu
 • Thông số kỹ thuật vòng quay (α 20/D, 110 g/l, axit clohydric 120 g/l, canxi trên chất khô): +11,4 đến +12,4
 • Clorua (Cl): ≤ 200 phần triệu
 • Sunfat (SO₄): ≤ 200 ppm
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 10 ppm
 • As (Thạch tín): ≤ 5 ppm
 • Ca (Canxi): ≤ 10 ppm
 • Co (Coban): ≤ 5 phần triệu
 • Fe (Sắt): ≤ 5 phần triệu
 • K (Kali): ≤ 5 phần triệu
 • Mg (Magiê): ≤ 5 phần triệu
 • Na (Natri): ≤ 100 phần triệu
 • Zn (Kẽm): ≤ 5 phần triệu
 • Các chất dương tính với ninhydrin (LC) (bất kỳ tạp chất nào dương tính với ninhydrin): ≤ 0,2 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (amoni (570 nm)): ≤ 0,02 %
 • Chất dương tính với Ninhydrin (LC) (tổng tạp chất): ≤ 0,5 %
 • Tổn thất khi sấy (105 °C; 3 h): ≤ 0,2 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất L-Histidine cho hóa sinh (C₆H₉N₃O₂, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043510025

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất L-Histidine cho hóa sinh (C₆H₉N₃O₂, Chai thủy tinh 25g) Merck 1043510025”