Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 75-31-0
 • Số chỉ số EC: 612-007-00-1
 • Số EC: 200-860-9
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHNH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,687 – 0,688
 • Nước (K. F.): ≤ 0,50 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 1l) Merck 8074761000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 1l) Merck 8074761000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 75-31-0
 • Số chỉ số EC: 612-007-00-1
 • Số EC: 200-860-9
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHNH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,687 – 0,688
 • Nước (K. F.): ≤ 0,50 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 1l) Merck 8074761000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 1l) Merck 8074761000”