Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 75-31-0
 • Số chỉ số EC: 612-007-00-1
 • Số EC: 200-860-9
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHNH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,687 – 0,688
 • Nước (K. F.): ≤ 0,50 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074760100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074760100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 75-31-0
 • Số chỉ số EC: 612-007-00-1
 • Số EC: 200-860-9
 • Công thức Hill: C₃H₉N
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHNH₂
 • Khối lượng mol: 59,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,687 – 0,688
 • Nước (K. F.): ≤ 0,50 %
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074760100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isopropylamine để tổng hợp (C₃H₉N; Chai thủy tinh 100 ml) Merck 8074760100”