Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,691 – 0,692
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane để tổng hợp (C₈H₁₈; Chai thủy tinh 1 l) Merck 8216271000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane để tổng hợp (C₈H₁₈; Chai thủy tinh 1 l) Merck 8216271000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 99,0 % (a/a)
 • Tỷ trọng (d 20 °C/ 4 °C): 0,691 – 0,692
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane để tổng hợp (C₈H₁₈; Chai thủy tinh 1 l) Merck 8216271000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane để tổng hợp (C₈H₁₈; Chai thủy tinh 1 l) Merck 8216271000”