Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,8 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,0002 %
 • Nước: ≤ 0,005 %
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Huỳnh quang (dưới dạng quinin ở 254 nm): ≤ 1,0 ppb
 • Huỳnh quang (dưới dạng quinin ở 365 nm): ≤ 1,0 ppb
 • Truyền (ở 205nm): ≥ 30 %
 • Truyền dẫn (ở 215 nm): ≥ 65 %
 • Truyền dẫn (ở 220 nm): ≥ 80 %
 • Truyền dẫn (ở 225 nm): ≥ 85 %
 • Truyền dẫn (ở 235 nm): ≥ 90 %
 • Độ truyền (ở 245 nm): ≥ 98 %
 • Độ truyền dẫn (từ 255 nm): ≥ 99 %
 • Độ hấp thụ (ở 205nm): ≤ 0,52
 • Độ hấp thụ (ở 215 nm): ≤ 0,19
 • Độ hấp thụ (ở 220 nm): ≤ 0,10
 • Độ hấp thụ (ở 225 nm): ≤ 0,07
 • Độ hấp thụ (ở 235 nm): ≤ 0,05
 • Độ hấp thụ (ở 245 nm): ≤ 0,01
 • Độ hấp thụ (từ 255 nm): ≤ 0,004

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane cho quang phổ Uvasol (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 500ml) Merck 1047180500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane cho quang phổ Uvasol (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 500ml) Merck 1047180500”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 540-84-1
 • Số chỉ số EC: 601-009-00-8
 • Số EC: 208-759-1
 • Công thức đồi: C₈H₁₈
 • Công thức hóa học: CH₃C(CH₃)₂CH₂CH(CH₃)CH₃
 • Khối lượng mol: 114,23 g/mol
 • Độ tinh khiết (GC): ≥ 99,8 %
 • Dư lượng bay hơi: ≤ 0,0002 %
 • Nước: ≤ 0,005 %
 • Màu sắc: ≤ 10 Hazen
 • Độ axit: ≤ 0,0002 meq/g
 • Độ kiềm: ≤ 0,0002 meq/g
 • Huỳnh quang (dưới dạng quinin ở 254 nm): ≤ 1,0 ppb
 • Huỳnh quang (dưới dạng quinin ở 365 nm): ≤ 1,0 ppb
 • Truyền (ở 205nm): ≥ 30 %
 • Truyền dẫn (ở 215 nm): ≥ 65 %
 • Truyền dẫn (ở 220 nm): ≥ 80 %
 • Truyền dẫn (ở 225 nm): ≥ 85 %
 • Truyền dẫn (ở 235 nm): ≥ 90 %
 • Độ truyền (ở 245 nm): ≥ 98 %
 • Độ truyền dẫn (từ 255 nm): ≥ 99 %
 • Độ hấp thụ (ở 205nm): ≤ 0,52
 • Độ hấp thụ (ở 215 nm): ≤ 0,19
 • Độ hấp thụ (ở 220 nm): ≤ 0,10
 • Độ hấp thụ (ở 225 nm): ≤ 0,07
 • Độ hấp thụ (ở 235 nm): ≤ 0,05
 • Độ hấp thụ (ở 245 nm): ≤ 0,01
 • Độ hấp thụ (từ 255 nm): ≤ 0,004

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isooctane cho quang phổ Uvasol (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 500ml) Merck 1047180500

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isooctane cho quang phổ Uvasol (C₈H₁₈, Chai thủy tinh 500ml) Merck 1047180500”