Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 78-84-2
 • Số EC: 201-149-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHCHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,788 – 0,790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015561000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015561000”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 78-84-2
 • Số EC: 201-149-6
 • Hill Công thức: C₄H₈O
 • Công thức hóa học: (CH₃)₂CHCHO
 • Khối lượng mol: 72,11 g/mol
 • Xét nghiệm (GC, diện tích%): ≥ 98,0 % (a/a)
 • Mật độ (d 20 °C/ 4 °C) 0,788 – 0,790
 • Danh tính (IR): vượt qua bài kiểm tra

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015561000

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Isobutyraldehyde để tổng hợp (C₄H₈O, Chai thủy tinh 1 l) Merck 8015561000”