Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 10025-77-1
 • Số EC: 231-729-4
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: Cl₃Fe * 6 H₂O
 • Công thức hóa học: FeCl₃ * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 270,33 g/mol
 • Xét nghiệm (iodometric, FeCl₃·6H₂O): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Clo tự do: vượt qua bài kiểm tra
 • Các chất có tính axit: vượt qua bài kiểm tra
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Tổng phốt pho (dưới dạng PO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,01 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,003 %
 • Fe II (Sắt II)*: ≤ 0,002 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,05 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,003 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(III) chloride hexahydrate để phân tích (Cl₃Fe * 6 H₂O, Plastic bottle 250g) Merck 1039430250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(III) chloride hexahydrate để phân tích (Cl₃Fe * 6 H₂O, Plastic bottle 250g) Merck 1039430250”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 10025-77-1
 • Số EC: 231-729-4
 • Lớp: ACS,Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: Cl₃Fe * 6 H₂O
 • Công thức hóa học: FeCl₃ * 6 H₂O
 • Khối lượng mol: 270,33 g/mol
 • Xét nghiệm (iodometric, FeCl₃·6H₂O): 99,0 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Clo tự do: vượt qua bài kiểm tra
 • Các chất có tính axit: vượt qua bài kiểm tra
 • Nitrat (NO₃): ≤ 0,01 %
 • Sunfat (SO₄): ≤ 0,01 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Tổng phốt pho (dưới dạng PO₄): ≤ 0,01 %
 • Kim loại nặng (như Pb): ≤ 0,005 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,01 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,003 %
 • Fe II (Sắt II)*: ≤ 0,002 %
 • K (Kali): ≤ 0,005 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,005 %
 • Na (Natri): ≤ 0,05 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,003 %

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(III) chloride hexahydrate để phân tích (Cl₃Fe * 6 H₂O, Plastic bottle 250g) Merck 1039430250

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(III) chloride hexahydrate để phân tích (Cl₃Fe * 6 H₂O, Plastic bottle 250g) Merck 1039430250”