Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 7782-63-0
 • Số chỉ số EC: 026-003-00-7
 • Số EC: 231-753-5
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: FeO₄S * 7H₂O
 • Công thức hóa học: FeSO₄ * 7H₂O
 • Khối lượng mol: 278,01 g/mol
 • Xét nghiệm (mangan): 99,5 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 3,0 – 4,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng như Pb: ≤ 0,005 %
 • As (Asen): ≤ 0,0002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,0050 %
 • Co (Coban): ≤ 0,0025 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe III (Sắt III): ≤ 0,02 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,002 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,05 %
 • Na (Natri): ≤ 0,02 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,0050 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,0050 %
 • Chất không bị kết tủa bởi amoni hydroxit: ≤ 0,1 %
 • Tương ứng với ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(II) sulfate heptahydrate để phân tích (FeO₄S * 7H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1039650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(II) sulfate heptahydrate để phân tích (FeO₄S * 7H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1039650100”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 7782-63-0
 • Số chỉ số EC: 026-003-00-7
 • Số EC: 231-753-5
 • Lớp: ACS, ISO, Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: FeO₄S * 7H₂O
 • Công thức hóa học: FeSO₄ * 7H₂O
 • Khối lượng mol: 278,01 g/mol
 • Xét nghiệm (mangan): 99,5 – 102,0 %
 • Danh tính: vượt qua bài kiểm tra
 • Sự xuất hiện của giải pháp: vượt qua bài kiểm tra
 • Chất không tan: ≤ 0,01 %
 • Giá trị pH (5 %; nước): 3,0 – 4,0
 • Clorua (Cl): ≤ 0,0005 %
 • Phốt phát (PO₄): ≤ 0,001 %
 • Nito tổng số (N): ≤ 0,001 %
 • Kim loại nặng như Pb: ≤ 0,005 %
 • As (Asen): ≤ 0,0002 %
 • Ca (Canxi): ≤ 0,005 %
 • Cr (Crom): ≤ 0,0050 %
 • Co (Coban): ≤ 0,0025 %
 • Cu (Đồng): ≤ 0,001 %
 • Fe III (Sắt III): ≤ 0,02 %
 • K (Kali): ≤ 0,002 %
 • Mg (Magiê): ≤ 0,002 %
 • Mn (Mangan): ≤ 0,05 %
 • Na (Natri): ≤ 0,02 %
 • Ni (Niken): ≤ 0,0050 %
 • Pb (Chì): ≤ 0,0005 %
 • Zn (Kẽm): ≤ 0,0050 %
 • Chất không bị kết tủa bởi amoni hydroxit: ≤ 0,1 %
 • Tương ứng với ACS,ISO,Reag. Ph Eur

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(II) sulfate heptahydrate để phân tích (FeO₄S * 7H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1039650100

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(II) sulfate heptahydrate để phân tích (FeO₄S * 7H₂O, Chai nhựa 100g) Merck 1039650100”