Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

 • Số CAS: 113193-60-5
 • Số EC: 264-357-6
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O
 • Công thức hóa học: (CH₂NH₃)₂SO₄*FeSO₄*4H₂O
 • Khối lượng mol: 382,15 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(II) ethylenediammonium sulfat (C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024020080

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(II) ethylenediammonium sulfat (C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024020080”

Thông số kỹ thuật
 • Số CAS: 113193-60-5
 • Số EC: 264-357-6
 • Lớp: Reag. Ph Eur
 • Công thức Hill: C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O
 • Công thức hóa học: (CH₂NH₃)₂SO₄*FeSO₄*4H₂O
 • Khối lượng mol: 382,15 g/mol

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất Iron(II) ethylenediammonium sulfat (C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024020080

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất Iron(II) ethylenediammonium sulfat (C₂H₁₀N₂O₄S*FeSO₄*4H₂O, Chai thủy tinh 80g) Merck 1024020080”