Yêu cầu tư vấn

Hotline: 0987777209  - 077 369 7543

  • Số CAS: 367-93-1
  • Dạng: Chất rắn màu trắng đến gần như trắng
  • Công thức Hill: C₉H₁₈O₅S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất IPTG, Dioxane-Free, High Purity (C₉H₁₈O₅S, ống nhựa 1 gm) Merck 420322-1GM US1420322-1GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất IPTG, Dioxane-Free, High Purity (C₉H₁₈O₅S, ống nhựa 1 gm) Merck 420322-1GM US1420322-1GM”

Thông số kỹ thuật
  • Số CAS: 367-93-1
  • Dạng: Chất rắn màu trắng đến gần như trắng
  • Công thức Hill: C₉H₁₈O₅S

Thương hiệu: MERCK

Hóa chất IPTG, Dioxane-Free, High Purity (C₉H₁₈O₅S, ống nhựa 1 gm) Merck 420322-1GM US1420322-1GM

Thương hiệu

MERCK

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Hóa chất IPTG, Dioxane-Free, High Purity (C₉H₁₈O₅S, ống nhựa 1 gm) Merck 420322-1GM US1420322-1GM”